Altid klare retningslinjer

Bundgaard Translations lægger stor vægt på gennemsigtighed i vores betalingsbetingelser, som samtidig er juridisk gyldige. Her finder du en overskuelig punktopstilling med vores betalingsbetingelser, som vi håber vil give dig en klar forståelse af, hvad du kan forvente.

Hvis du har opklarende spørgsmål, så kontakt os her!

Betalingsbetingelser

 1. Betaling: Betaling for ydelserne skal ske senest 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 2. Forsinkelsesrente: Ved forsinket betaling beregnes der rente efter renteloven. Der påløber en rentesats på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
 3. Gebyr ved rykker: Ved overskridelse af betalingsfristen fremsendes en rykker med et rykkergebyr på DKK 100. Hvis betaling ikke er modtaget inden for en aftalt frist efter udsendelse af første rykker, fremsendes en anden rykker med et rykkergebyr på DKK 200, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 4. Afregning: Betaling for oversættelse afregnes på grundlag af den aftalte sats, medmindre andet er aftalt. Afregning sker efter oversættelsens afslutning. Hvis kunden beslutter at trække oversættelsen tilbage, afregnes der kun for den tekstmængde, som er blevet oversat indtil tilbagetrækningen. Betaling for øvrige ydelser afregnes efter aftale. Faktura udarbejdes på baggrund af den skriftligt aftalte pris, typisk via mail.
 5. Bankoplysninger: Bankoplysninger til betaling af fakturaen oplyses på fakturaen og kan ligeledes oplyses ved henvendelse til Bundgaard Translations.
 6. Fakturering: Fakturering sker pr. mail, medmindre andet aftales skriftligt.
 7. Valuta: Betaling skal ske i danske kroner (DKK), medmindre andet er aftalt skriftligt.
 8. Moms: Der pålægges moms i henhold til gældende lovgivning.
 9. Forbehold: Bundgaard Translations forbeholder sig ret til at foretage ændringer i betalingsbetingelserne, hvis det er nødvendigt på grund af ændringer i lovgivningen eller andre relevante forhold.
 10. Inkasso: Hvis betaling ikke er modtaget inden for en aftalt frist efter udsendelse af rykker eller påkrav, vil den ubetalte faktura blive overdraget til et inkassobureau eller advokatfirma. Alle omkostninger i forbindelse med inkasso påhviler kunden, herunder inkassosalærer, advokathonorarer og retsafgifter.
 11. Sprog: Hvis kunden ikke er dansk, kan betalingsbetingelserne ligeledes fremsendes på engelsk.
 12. Internationale kunder: For internationale kunder kan der være særlige krav til betaling, herunder krav om overførsel i en anden valuta end DKK, håndtering af eventuelle momsregler og afgifter, og andre regler i forhold til internationale betalinger. Bundgaard Translations påtager sig ikke ansvaret for eventuelle gebyrer, afgifter eller andre omkostninger, der kan påløbe i forbindelse med internationale betalinger. Det påhviler kunden at undersøge eventuelle krav og regler, der gælder for deres betaling til Bundgaard Translations.
 13. Forbehold for ændringer: Bundgaard Translations forbeholder sig ret til at foretage ændringer i betalingsbetingelserne, herunder priser, rentesatser, rykkergebyrer og faktureringspraksis. Kunden vil blive informeret om eventuelle ændringer i betalingsbetingelserne inden for en rimelig frist. Kunden accepterer at være bundet af de opdaterede betalingsbetingelser, hvis de fortsætter med at bruge Bundgaard Translations’ ydelser efter at have modtaget meddelelse om ændringerne.