Med Bundgaard Translations’ ekspertise, kan du være tryg ved, at dine oversatte dokumenter bliver legaliseret på en omhyggelig og effektiv måde. Så kan du i stedet fokusere på din kerneforretning og andre vigtige opgaver!

Kontakt os her!

Kært barn mange navne …

En bekræftet oversættelse, også kendt en autoriseret oversættelse eller en certificeret oversættelse, er en oversættelse, der er forsynet med translatørens navn, underskrift og stempel. Med disse formalia bekræftes det, at teksten er en præcis oversættelse af det oprindelige dokument.

Ved bestilling af en bekræftet oversættelse bliver den oversatte tekst vedhæftet det originale dokument (eller en kopi af dette), og mellem oversættelsen og det originale dokument påføres translatørens underskrift og stempel.

I nogle lande kræves det, at det fysiske, originale dokument er vedlagt og sammenhæftet med oversættelsen. Hvis dette er tilfældet, kan dokumenterne sendes i papirudgave til Bundgaard Translations’ adresse.

Kontakt os gerne ved tvivlsspørgsmål, så finder vi den rigtige løsning for netop dit dokument!

 

Apostille-legalisering i Udenrigsministeriet

I mange tilfælde kommer man ud for, at oversatte dokument med juridisk gyldighed skal legaliseres, hvis de skal bruges i forhold til udenlandske myndigheder.

Alle oversatte dokumenter skal til dette formål først påtegnes af en notar hos byretten eller hos Dansk Erhverv, som bekræfter identiteten på den person, der har udført og underskrivet oversættelsen. Derefter kan Udenrigsministeriet Apostille-påtegne notarens eller Dansk Erhvervs påtegning.

Denne procedure giver dokumentet juridisk gyldighed i de lande, der er medlemmer af Apostille-konventionen.

Omkring 100 lande er med i Apostillekonventionen, heriblandt alle EU-landene. Se listen over Apostillelandene her.

Bundgaard Translations hjælper dig trygt og sikkert gennem alle led i legaliseringsprocessen. 

Kontakt os allerede i dag, så finder vi en god løsning!

Disse dokumenter skal have et ekstra stempel

Oversatte dokumenter, som typisk vil kræve en Apostillelegalisering i Udenrigsministeriet omfatter blandt andet:
 
 1. Fødselsattester
 2. Dødsattester
 3. Vielsesattester
 4. Skilsmissebevillinger
 5. Adoptionsbevillinger
 6. Navneattester
 7. Dåbsattester
 8. Straffeattester
 9. Attester om forældremyndighed
 10. Attester om navneændring
 11. Skole- og universitetsbeviser
 12. Uddannelses- og erhvervscertifikater
 13. Lægeerklæringer
 14. Notarialdeklarationer
 15. Testamenter og arvebeviser
 16. Kontrakter og aftaler
 17. Patent- og varemærkeregistreringer
 18. Ejendomspapirer og skøder
 19. Bankdokumenter og finansielle beviser
 20. Erhvervsdokumenter og selskabsdokumenter.

Bemærk, at dette blot er eksempler og ikke en udtømmende liste. Kravene til legalisering kan variere afhængigt af land og dokumenttype.

Kontakt Bundgaard Translations, så finder vi en skræddersyet løsning!