Generelt set er det vigtigt at have en god forståelse af både dansk og norsk og forskellene imellem de to sprog. Det er også vigtigt at være opmærksom på konteksten, målgruppen og formålet med oversættelsen.

Kontakt os her!

Forskelle broderlandene imellem

En kvalitetsoversættelse mellem dansk og norsk kendetegnes ved en præcis og naturlig formidling af budskabet. Det betyder, at oversætteren skal have en dyb forståelse af begge sprog og kulturer for at kunne formidle budskabet på en måde, der er forståeligt for modtageren.

Det er vigtigt at have en god beherskelse af begge sprog, da der ganske vist er mange ligheder, men også vigtige forskelle i både ordforråd og grammatik.

Hos Bundgaard Translations kan vores professionelle oversætter præcist afgøre, hvilket ord der skal bruges i en given kontekst og de er i stand til at formidle budskabet på en præcis og naturlig måde.

En anden vigtig faktor er kulturen i de to lande. For at kunne oversætte korrekt, er det nødvendigt at forstå den kulturelle baggrund, som teksten er skrevet i. Det kan f.eks. være vigtigt at forstå de sociale normer og værdier, der særligt gælder i Norge, for at kunne formidle budskabet på en passende måde. Og der ér forskelle selv om der er tale om to nordiske ’broder’lande.

 

Korrekt hele vejen rundt

I forbindelse med oversættelse imellem dansk og norsk er det også afgørende at oversætteren overordnet har en god forståelse af fagterminologi og sprogbrug i de forskellige teksttyper, som oversættes. Det kan eksempelvis være juridiske tekster, tekniske dokumenter eller marketingtekster. Den gode forståelse af det præcise fagområde, som teksten omhandler, har vores team af dygtige og professionelle oversættere.

En kvalitetsoversættelse fra Bundgaard Translations tager også hensyn til den kontekst, teksten skal bruges i. Det kan f.eks. være vigtigt at vurdere, om teksten skal bruges i en formel eller uformel sammenhæng, og om budskabet skal formidles til en bred eller specifik målgruppe.

Regn også trygt med at oversættelser leveret af os er korrekte i forhold til grammatik og stavning. Det er nemlig af største vigtighed at sikre, at oversættelsen er korrekt formuleret i forhold til begge sprogs grammatik og stavning. Der kan for eksempel være forskelle i bøjning af verber og substantiver eller i brugen af bestemte konstruktioner.

Endelig sikrer vi hos Bundgaard Translations, at oversættelsen er konsistent, således at tekstens stil og tone er ensartet gennem hele teksten.

Beslægtede, og så alligevel …

Selvom dansk og norsk er meget tæt beslægtede sprog, er der stadig nogle faldgruber, som oversættere skal være opmærksomme på:

Orddeling: Orddeling kan være en faldgrube, da dansk og norsk ofte deler de samme ord, men med forskellig orddeling. For eksempel er det danske ord “vindueskarm” på norsk “vinduskarm”.

Ordvalg: Selvom dansk og norsk er tæt beslægtede, kan der stadig være forskelle i ordvalg og betydning af visse ord. Oversættere skal være opmærksomme på disse forskelle og sikre sig, at de vælger de rigtige ord.

Grammatik: Der er også forskelle i grammatikken mellem dansk og norsk. For eksempel har dansk to køn, mens norsk har tre. Det kan påvirke oversættelsen af pronominer og andre ord, der er afhængige af køn.

Kulturelle forskelle: Selvom dansk og norsk er tæt beslægtede sprog, er der stadig forskelle i kulturelle udtryk og vendinger. Oversættere skal være opmærksomme på disse forskelle og sikre sig, at de oversætter på en måde, der er passende for den pågældende målgruppe.

Regional variation: Der er også regionale variationer inden for dansk og norsk. For eksempel har dialekter og forskellige regionale udtryk, der kan være svære at oversætte på en præcis og passende måde.