Bundgaard Translations’ tilbud om maskinoversættelser kan være en nyttig ressource, men det er vigtigt, at der altid læses korrektur, og at teksten rettes igennem af vores professionelle oversættere.

Kontakt os her!

Fordele og ulemper ved maskinoversættelser

En af de største fordele ved maskinoversættelse er hastigheden og effektiviteten. En maskinoversættelse kan oversætte store mængder tekst på kort tid, hvilket er en stor fordel for virksomheder, der har brug for hurtig levering af et stort relativt ukompliceret materiale.

Maskinoversættelse er billigere end klassiske, individuelle oversættelser, da der ikke er behov for at betale for en manuel, skræddersyet oversættelse.

Men der er også ulemper ved maskinoversættelse. En af de største ulemper er, at kvaliteten af oversættelsen kan være inkonsekvent og upræcis.

De forskellige maskinoversættelsesprogrammer på markedet har ofte svært ved at forstå konteksten i en sætning, og kan derfor lave alvorlige fejl.

Det kan eksempelvis være en sætning som “Vores produkt er konkurrencedygtigt på det internationale marked”, hvor ‘konkurrencedygtigt’ fejlagtigt oversættes med ‘konkurerrende’. Forskellen på det korrekte ‘competitive’ og det forkerte ‘competing’ kan sammen med en i øvrigt fejlbefængt maskinoversættelse få alvorlige konsekvenser for en virksomheds omdømme og troværdighed og kan føre til mistede salgsmuligheder og kunder.

 

Dét kan reddes af en professionel korrektur

Her er nogle eksempler på maskinoversættelsesfejl:

Maskinoversættelser kan have svært ved at skelne mellem forskellige variationer af engelsk, f.eks. britisk og amerikansk engelsk.

Maskinoversættelser kan også have tendens til at bruge generiske termer og vendinger, der ikke er specifikke for den kontekst, de oversættes til. Dette kan føre til fejlfortolkninger og misforståelser, der kan være skadelige for forretningsrelationer.

Teknisk sprog og fagudtryk kan være vanskelige at oversætte korrekt med en maskinoversættelse. Maskinerne vil oversætte ordene bogstaveligt og skabe fejlagtige oversættelser, som kan føre til forvirring og unøjagtighed.

Maskinoversættelser har svært ved at genkende ironi, som kan forekomme i danske reklametekster, og kan oversætte det som en direkte påstand. Dette kan føre til misforståelser også i den daglige kommunikation i form af e-mails.

Maskinoversættelser kan endelig skabe alvorlige grammatiske fejl i en oversættelse, som på kritisk vis kan påvirke professionaliteten og troværdigheden af den oversatte tekst og dermed den virksomhed som står bag.

Afvej faktorer som tid, omkostninger og kvalitet

Bundgaard Translations tilbyder maskinoversættelse som et supplement til vores klassiske, individuelle oversættelser, fordi maskinoversættelser kan være en god løsning til hurtige rå-oversættelsesopgaver, hvor nøjagtighed ikke er lige så afgørende. For mere komplekse og vigtige oversættelsesopgaver, er det stadig bedst at benytte sig af en professionel menneskelig oversætter fra vores team her hos Bundgaard Translations.

I forhold til omkostninger, kan maskinoversættelser være en mere økonomisk løsning, men det er vigtigt at huske på, at det kan kræve ekstra arbejde fra en menneskelig korrekturlæser, for at sikre en tilfredsstillende oversættelseskvalitet. Derfor er det vigtigt at overveje omkostninger og kvalitet, når man beslutter sig for at benytte sig af en maskinoversættelse.

Alt i alt kan maskinoversættelse være en praktisk og økonomisk løsning til nogle typer af oversættelsesopgaver, men det kan ikke i alle tilfælde erstatte menneskelige oversættere.

Bundgaard Translations’ tilbud om maskinoversættelse giver kunderne mulighed for at vælge den bedste løsning for deres specifikke oversættelsesbehov, afhængig af faktorer som tid, omkostninger og kvalitet.